Investigati soldul scriptic al registrului de casa

In atentia societatilor cu sold mare la registrul de casa – Investigati soldul scriptic al registrului de casa

Sunt frecvente situatiile in care soldul casei nu este urmarit si inventariat luna de luna sau macar an de an. Astfel retragerile repetate de numerar din conturile firmei, ajung sa fie blocate scriptic (pe hartie) in casieria societatii, fizic fiind cheltuiti pe diverse destinatii. Aceasta este o problema destul de serioasa si trebuie tratata corespunzator de administratorii de societati.
Legiutorul fiind constient de faptul ca multe societati sunt e mica dimensiune si sunt afaceri personale, a venit in intampinarea contribuabililor si a legiferat procedura de repartizare dividende trimestrial. Din pacate daca aceasta facilitate nu este folosita, sumele de bani retrase din contul bancar al firmei sau cheltuite fara justificare de catre administrator care de regula este si asociat unic, pot fi reincadrate de organul fiscal. Va aducem la cunostinta un recent control antifrauda si va rugam sa vedeti analiza acestui control.
In urma unui control antifrauda s-a constatat ca suma de 350.000 lei, reprezentand soldul scriptic al registrului de casa nu poate fi prezentat echipei de control, aceasta suma fiind incadrata ca dividende, aplicandu-se un impozit de 8%, respectiv suma de 30.435 lei.
In cazul unui control antifrauda, numerarul care nu se regaseste faptic in soldul de casa scriptic poate fi considerat ca reprezentand sume ridicate de asociatii societatii pentru achizitia de bunuri si servicii cheltuite in interes personal, avand in vedere ca nu poate fi vorba de ridicare de sume in contul unor eventuale dividende posibil a fi repartizate.
Aceste sume ar putea fi tratate din punct de vedere fiscal drept venituri din alte surse conform art. 114 alin. 2 lit. i din Codul fiscal, societatea datorand impozit pe venit 10% in calitate de platitor de venituri cu regim de impozitare cu retinere la sursa conform art. 115 alin. 1 din Codul fiscal.
Este de precizat ca incepand cu anul 2016 sumele utilizate in folosul personal al asociatilor (participanti la capitalul persoanei juridice) nu mai sunt asimilate dividendelor, ca in vechiul Cod fiscal, ci sunt incadrate in categoria veniturilor din alte surse si impozitate ca atare.

Asadar, in acest caz, echipa de control a retratat operatiunea, calculand impozit dividend de 8%, deci au avantajat contribuabilul din acest punct de vedere.

Pe de alta parte, conform pct 29 alin (3) din Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii:

Disponibilitatile in lei si in valuta din casieria entitatii se inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar, dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati privind exercitiul respectiv, confruntandu-se soldurile din registrul de casa cu monetarul si cu cele din contabilitate.

Conform pct 46 din acest ordin: Pentru lipsuri, sustrageri si orice ale fapte care produc pagube ce constituie infractiuni, ordonatorul de credite este obligat sa sesizeze organele de urmarire penala in conditiile si la termenele stabilite de lege.

Prin urmare, in cazul constatarii unor lipsuri in casierie, administratorul ar fi trebuit sa ia masuri urgente in vederea gasirii persoanelor vinovate si recuperarii pagubei; in cazul in care nu se identifica persoana vinovata, trebuie sa sesizeze organele de politie.

Astfel organul de control care a constatat minusuri de casierie, ar fi putut proceda si la sanctionarea contraventionala a societatii in baza prevederilor art. 41 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din punct de vedere fiscal, aceste cheltuieli inregistrate de societate sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, conform art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, fiind considerate drept cheltuieli care nu sunt efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice.

Opinia noastra este ca sumele respective nu reprezinta dividende platite asociatilor, ci o penalizare/sanctiune data de organul de control pentru faptul ca nu s-a putut justifica soldul scriptic de casa.

Legea 31/1990 privind societatile comerciale defineste astfel dividendul, la art. 67 alin.(1) – Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.
Si alin. (2) prevede – Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Din punct de vedere contabil, sumele respective se inregistreaza cu ajutorul contului 6588 – cont de cheltuieli. Astfel rezultatul curent al societatii va fi afectat in sensul descresterii cu suma de 380.435 lei, cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit.

Articole similare