Modificari fiscale importante incepand cu 01.01.2024 – partea 1 – MICRO

Microintreprinderi: 
1. Pana in 2023, o persoana fizica putea sa detina in mod direct parti sociale de peste 25% in cel mult 3 firme care puteau fi microintreprinderi cu respectarea plafonului de maxim 500.000 euro si prezenta unui angajat cu norma intreaga.
Începând cu 01 ianuarie 2024, o persoană poate să dețină părți sociale sau acțiuni în mod direct sau indirect la o singură microîntreprindere. În mod corelativ, se păstrează calitatea de microîntreprindere dacă s-au depus la termen Situațiile financiare anuale pana la data de 31.03.2024.
Pe langa faptul ca s-a redus numarul maxim de firme care puteau fi microintrerpinderi cu detineri ale Persoanelor fizice (directe) de peste 25% de parti sociale la una singura, plafonul de incadrare de 500.000 euro se va calcula cumulat pentru toate firmele legate cu aceasta.
Asadar modificarile sunt:

1. Daca se detin mai mult de 25% parti sociale la mai multe SRL uri, una singura poate fi microinteprindere.

2. Detinerea poate fi directa, sau indirecta. Direct inseamna ca o persoana fizica detine partile sociale si indirect inseamna ca o Persoana juridica detinuta de o persoana fizica, detine partile sociale si procentul este de peste 25%.

3. Se păstrează plafonul anual al microîntreprinderii de 500.000 euro, însă acesta devine cumulativ pentru toate microîntreprinderile legate, legătură pe care o înțelegem conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării de societăți mici și mijlocii (o microîntreprindere poate să fie asociată într-o altă microîntreprindere, caz în care plafonul va cuprinde ambele microîntreprinderi).
Prin ordin ANAF se va reglementa conditia privind detinerile indirecte ale asociatilor.

4. Până pe data de 31 martie 2024, persoanele fizice ce dețin direct sau indirect peste 25% din capitalul mai multor microîntreprinderi trebuie să decidă ce societăți trec la plata impozitului pe profit și ce societate rămâne microîntreprindere.

5. O societate ce este la data de 31 decembrie 2023 plătitoare de impozit pe profit poate să fie microîntreprindere începând cu 01 ianuarie 2024, dacă ulterior datei de 01 ianuarie 2023 nu a mai avut calitate de microîntreprindere.

6. Se clarifică situația microîntreprinderilor ce au activitatea suspendată la Registrul Comerțului, în sensul că la reluarea activității, își păstrează calitatea de microîntreprindere, dacă efectuează o angajare în termen de 30 de zile de la reactivare și dacă obiectul de activitate îi permite să fie microîntreprindere.

7. Se instituie obligația trecerii la plata impozitului pe profit de către o microîntreprindere ce nu a depus Situațiile financiare aferente exercițiului anterior. Se va plăti impozit pe profit începând cu trimestrul la care ar fi trebuit să se depună Situațiile financiare.

8. Pentru microîntreprinderile care sunt legate, plafonul de 500.000 euro se analizează cumulat, iar dacă acesta este depășit în interiorul anului calendaristic, ambele societăți datorează la plată impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit plafonul.

9. Acele societăți ce pot să aplice sistemul de impozitare al microîntreprinderii în anul 2024, trebuie să depună Situațiile financiare anuale pentru anul anterior până în data de 31 martie 2024.

10. Începând cu data de 01 ianuarie 2024, se abrogă dreptul microîntreprinderii de a reduce impozitul pe venit cu sumele reprezentând sponsorizări sau cu contravaloarea achizițiilor caselor de marcat fiscale. Ultimul an fiscal în care o microîntreprinderii poate diminua impozitul pe venitul microîntreprinderii pe seama sponsorizărilor sau a caselor de marcat sau a redirecționa impozitul este anul 2023.

Avand in vedere ca este posibil sa mai existe si alte companii in care dvs. sa detineti mai mult de 25%, este foarte important sa spuneti contabilului daca asociatii companiilor dvs. mai au si alte companii sau nu, care sunt cotele de detinere si ce sistem de impunere vor avea in 2024, fiecare in parte.

Ex: Grigore Pop are 3 companii toate micro la 31.12.2023 (firma 1 srl, firma 2 srl si firma 3 srl). Una e la Conta Radulescu, una la Axa Contab srl si Delta Contab Srl

In firma 1 srl – Grigore Pop are 75% parti sociale

In firma 2 srl – Grigore Pop are 15% parti sociale si alti asociati au 85 %
In firma 3 srl – Grigore Pop are 25% parti sociale si alti asociati au 75 %

Firmele 1,2,3 vor fi analizate astfel in relatia cu dnul Pop. Incepand cu 01.01.2024 doar una singura in care dnul Pop are peste 25% poate sa ramana micro. Avand in vedere ca dansul detine peste 25% doar in firma 1 si firma 3 doar astea vor fi analizate. Dnul Pop va alege care dintre acestea va ramane si cealalte va deveni platitoare de impozit pe profit.

Firma 2, va trebui sa fie analizata prin prizma detinerilor celorlalti asociati. Daca unul din asociati, detine mai mult de 25% si in firma 2 dar si in firma 1 – avand in vedere ca firma 1 a fost aleasa sa fie micro, firma 2 va deveni platitoare de impozit pe profit.

Daca asociatii nu se inteleg, toate firmele vor fi declarate cu impozit pe profit.

Articole similare