Modificari fiscale importante incepand cu 01.01.2024 – partea 3 – IMPOZIT VENIT – PLAFON NUMERAR – SPONSORIZARI – RO EFACTURA

Impozit venit persoane fizice:

 
1. Indemnizatia de telemunca se impoziteaza
Incepand cu ianuarie 2024 se impoziteaza cu impozitul pe venit (10%) sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuililor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea. Este vorba de suma de maxim 400 lei care putea fi platita angajatilor pentru telemunca.

 

Taxa de 10% este cf legii suportata de angajat (similat tichetelor de masa).

 

Aceasta suma poate fi insa adaugata in brutul lunar astfel incat sarcina impozitului sa fie suportata de angajator si nu angajat.

 

2. Persoanele fizice nu mai pot redirectiona 3.5% din impozitul pe venit catre ONG uri.

 

3.  Pentru persoanele ce realizează activități independente sau desfășoară profesii libere, cheltuielile cu sponsorizarea și cu mecenatul devin integral cheltuieli nedeductibile și nu diminuează impozitul pe venit. După data de 01 ianuarie 2024, din impozitul pe venit sunt deductibile doar cheltuielile cu burse private în procentul de 5% dintr-o bază de calcul. Baza de calcul = venit brut – cheltuieli deductibile altele decât burse private și cheltuieli protocol.

4. Se reduce de la 400 euro la suma de 100 euro cheltuieli deductibile reprezentând cheltuieli cu abonamente și plăți pentru accesul la săli sportive.
Sponsorizari:
 
1. Microintreprinderile nu mai pot sponsoriza incepand cu 01.01.2024, beneficiind de facilitatea scaderii din impozitul pe venit a sumelor sponsorizate.
 

 

Plafon numerar:

 

Legea nr. 70/2015 privind disciplina financiară este modificată în sensul clarificării și eliminării unor contradicții aduse de Legea nr. 296/2023, astfel:
• Se păstrează regula generală a plafonului de casierie de 50.000 lei;
• Prin excepție, hypermarketurile, iar aici înțelegem ”magazine cash&carry, supermagazine și hypermagazine” (definiții din OG nr. 99/2000 privind livrarea de bunuri și prestarea de servicii în piață), au un plafon de casierie de 500.000 lei;
• Sumele ce exced acestor plafoane se depun la bancă în termen de 2 zile lucrătoare;
• Se majorează la 5.000 lei suma pe care o poate plăti în numerar un salariat aflat în delegație, din avansuri spre decontare; anterior, la plecare în delegație, la plecarea în delegație se poate acorda în numerar un avans spre decontare de 10.000 lei; OUG nr. 115/2023 – multiple modificări fiscale
• Se abrogă analiza plăților limitate în numerar pe întreaga societate când există mai multe casierii, iar plafoanele plăților și încasărilor în numerar se analizează pe fiecare casierie, iar dacă o societate înregistrează mai multe puncte de lucru/sedii permanente unde sunt înființate casierii, analiza plafoanelor se va face individual, pe fiecare casierie.
• Se reiterează că împrumuturile acordate de participanții la societate sau de alte persoane ce au calitatea de creditor se efectuează doar prin sistem bancar.
• Se reiterează amenda de 25% din sumele ce depășesc respectivele plafoane din lege (plafon de casă, de încasări sau de plăți).
• Rămâne în continuare neclară situația persoanelor fizice ce desfășoară activități independente, ce intră în sfera plafoanelor de casierie, dar nu au obligația legală să înființeze o casierie și nu au obligația întocmirii Registrului de casă.

 

Asadar, creste plafonul zilnic de plati in numerar din avansuri spre decontare, de la 1000 la 5000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare. 
Se clarifica ceea ce si noi am explicat inainte de aceasta clarificare, ca operatiunile de incasari si plati efectuate intre persoanele juridice (inclusiv PFA, II si IF) si persoane fizice, reprezentand primiri ori restituiri de imprumuturi sau alte finantari, se efectueaza NUMAI prin instrumente de plata fara numerar.  Asadar societatea nu mai poate fi creditata cu numerar de catre asociati. Din exact acest motiv este foarte important sa tineti un registru de casa zilnic pentru a vedea daca este nevoie sa creditati firma prin virament bancar din contul asociatului in contul firmei si ulterior firma poate sa retraga acei bani din banca.
Toate platile pe care le veti face si care depasesc sumele cash existente in societate vor fi incadrate ca fiind cheltuieli platite din avansuri de decontare.

Ro-efactura

1. Firmele au obligatia ca incepand cu 01.01.2024 sa tramsita facturile emise catre persoanele juridice din Romania in Ro-efactura
 

2. Termenul limita pentru transmiterea e-facturilor a fost modificat in 5 zile calendaristice de la data facturii (pana acum legea mentiona termenul de 5 zile lucratoare).

3. Reiteram ca v-am pus la dispozitie posibilitatea transmiterii e-facturilor utlizand certificatul nostru digital, prin configurarea in sistemul dvs de facturare. Totusi, avand in vedere ca ANAF nu mai comunica din 01.03.2022 decat prin SPV cu contribuabilii, este important sa aveti si dvs. acces la SPV si acest acces il puteti avea DOAR prin achizitionarea unei semnaturi electronice si inlorarea in sistemul ANAF al semnaturii digitale si va recomandam sa parcugeti toti pasii pentru a avea acces in SPV. Aceasta recomandare va deveni obligatorie din 01.07.2024 cand facturile primite de la furnizori nu vor mai avea deductibilitate decat daca vor fi descarcate din SPV.
 
 

Plata chirie – spatii inchiriate de catre SRL uri de la PF 


1. Se aplică noi reguli la impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor obținute de persoanele fizice, când chiriașul (plătitorul de venit) este o persoană juridică sau orice entitate ce are obligația să conducă contabilitate. În această situație, obligația reținerii impozitului revine plătitorului de venit prin reținere la sursă, similar procedurii de plată a arendelor existente în prezent. Se revine și la acordarea unei cote forfetare de cheltuieli de 20% din venitul brut din cedarea folosinței bunurilor, iar procentul de impozit este de 10% din venitul net. Impozitul se declară și se plătește de către plătitorul de venit la bugetul de stat până pe data de 25 a lunii următoare, dată până la care se efectuează și plata impozitului.
 
Practic trebuie sa achitati dvs. impozitul pe venitul chiriasului pe data de 25 a lunii urmatoare platii chiriei. Astfel plata chiriei va fi diminuata cu acel impozit. 

2. Când chiriașul este persoană fizică ce nu are obligația conducerii contabilității, nu se reține acest impozit, iar proprietarul păstrează obligația depunerii Declarației unice. Și în această situație, se acordă o cotă forfetară de cheltuieli în procent de 20%.

Articole similare