Servicii conexe

Home / Servicii conexe

Prestam urmatoarele servicii conexe – analiza si consultanta financiara si manageriala:

 • Retratarea informatiilor financiare din balanta contabila intocmita in conformitate cu legislatia din Romania in formatul de raportare catre grup al societatii respective conform cu IFRS (standardele internationale de contabilitate).
 • Rapoarte de analiza financiara a firmei (cash flow, profitabilitate, analiza investitiilor).
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli.
 • Intocmirea studiilor de fezabilitate, in vederea obtinerii de finantari.
 • Analiza cheltuielilor si confruntarea acestora cu veniturile obtinute prin angajarea acelor cheltuieli.
 • Analiza perioadei de recuperare a investitiilor, calcularea ratelor de profit, in functie de incasarile si cheltuielile estimative.
 • Intocmirea de studii de fezabilitate.
 • Calcularea valorii prezente a unor investitii viitoare, sau a unor fluxuri viitoare de trezorerie.
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.
 • Intocmire raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi.
 • Refacerea evidentei contabile.
 • Analiza financiara a contului de rezultate.
 • Analiza cash-flow-urilor companiei.
 • Consultanta financiara si analiza sistemelor de credit, leasing.